ДО РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ИМ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ КЪМ 134. СУ

Уважаеми родители,

Приключи процедурата по подаване на заявления за участие в приема на деца в подготвителни групи в 134. СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София, за учебната 2020/2021 година.

Обучението на децата в подготвителните групи към 134. СУ „Димчо Дебелянов“ е насочено към подготовка на децата за постъпване в I клас. Подготвителните групи към 134. СУ „Димчо Дебелянов“ са еквивалента на IV група (6 годишни) в детска градина.

Поради гореизложените факти на свое заседание на 13.05.2020 г. Педагогическият съвет на училището взе решение с предимство да се разглеждат на документите на деца, които навършват 6 години в годината на кандидатстване.

В случай че останат незапълнени места от деца на 6 години, тези места ще бъдат запълнени с деца на 5 години според критериите или теглене на жребий.