На вниманието на родители, чиито деца са ползвали училищния транспорт преди обявената епидемична обстановка

Уважаеми родители,

Моля, запознайте се с информацията предоставена от фирмата-превозвач „Нов пламък“: