На вниманието на родители, чиито деца участват в кампанията за прием на ученици в І клас за учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители,

Комисията по обработка на документи за участие в класирането по прием на ученици в І клас запозна директора със следната информация:

1. Подадени заявления за участие в класирането 185.

2. Подадени заявления за участие в класирането, момчета – 87бр.

От тях – класирани с точки, съгласно предварително обявените критерии – 35 момчета, т.е. налично свободно място, едно. Предстои теглене на жребий за попълване на предварително определените места – 36, както и за определяне на три резерви. В жребия ще участват входящите номера на 52 момчета, с равен брой – 0 точки.

3. Подадени заявления за участие в класирането, момичета – 98 бр.

От тях – класирани с точки, съгласно предварително обявените критерии – 36 момичета. Предстои теглене на жребий за определяне на три резерви. В жребия ще участват входящите номера на 62 момичета, с равен брой- 0 точки.

 Съгласно изнесения регламент, жребият ще се осъществи на 28.05.2020г., в 16.30ч., в сградата на 134.СУ в присъствието на директор, председателя на УН, председателя на ОС, членове на комисията по приема и нотариус.

Поради наложените мерки за ограничен достъп в училището, моля при възможност да присъстват само родители, в чиито входящи номера присъства цифрата 0.

На всички кандидати пожелаваме успех!

Директор: Весела Палдъмова-Ковачева