Списъци и записване в І-ви клас към 134.СУ за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,

Списъците на класираните ученици на І-во класиране за първи клас за учебната 2020/2021 година може да видите – тук

Записването на учениците, приети на І-во класиране, ще се проведе в периода 2-5 юни 2020г. от 08:00 ч. до 17:00 ч. в кабинет № 30 в основната сграда на 134. СУ на ул. „Пиротска“ № 78.

Моля, носете със себе си:

  1. Заявление за записване в първи клас, на хартиен носител, попълнено – изтеглете от тук
  2. Заявление за изучаване на ИУЧ-Иврит и ФУЧ-Информационни технологии, както и за целодневна организация на учебния ден (предоставя се от училището и се попълва на място).
  3. Акт за раждане на детето (копие).
  4. Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал).
  5. Годишна вноска за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство в размер на 90 лв. за едно дете в училището. За две, три и повече деца в училището годишната вноска е в размер на общо 100 лв.
  6. Сума в размер на 250 лв. за заплащане на учебници по иврит за първи и втори клас.

Отменя се срещата с родителите на учениците, приети в първи клас, която беше насрочена за 25.06.2020 г.

Първата предварителна родителска среща по класове за учебната 2020/2021 година ще се проведе на 10.09.2020 г. от 17:30 часа в сградата на 134. СУ на ул. „Пиротска“ № 78.