Обявяване на свободните места в І-ви клас след 1-во класиране

Уважаеми родители,

След приключване на записването на учениците, класирани на І‑во класиране в първи клас за учебната 2020/2021 година, 134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява 1 свободно място за момчета и 1 свободно място за момичета.

Незаписалите се момчета, класирани на І‑во класиране, са с входящи номера, както следва: вх. № 908, вх. № 587, вх. № 664 и вх. № 575. Записалите се резерви при момчетата са с вх. № 717, вх. № 667 и вх. № 703.

Незаписалите се момичета, класирани на І‑во класиране, са с входящи номера, както следва: вх. № 591 и вх. № 629. Записалата се резерва при момичетата е с вх. № 689.

Съгласно разпореждане на Комисията за защита на личните данни заявленията за участие във второ класиране ще се приемат на място в канцеларията на 134. СУ на ул. „Пиротска“ № 78 в периода 09.06.2020 г. – 12.06.2020 г. от 9:00 ч. до 16:30 ч.