134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно работно място

– 1 свободно място за учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален/гимназиален етап – Английски език.

Изискванията за заемане на длъжността са:

  – минимална образователно-квалификационна степен „магистър“, професионално направление „Филология“ всички специалности, квалификация „Учител по английски език“;

–    минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

–    компютърна грамотност, работа с MS Office;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 17.06.2020 г. само в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 18.06.2020 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 19.06.2020 г. по обявения график. 

Телефон за контакт: 02 931 06 86

С уважение,

Весела Палдъмова-Ковачева, 

Директор на 134. СУ „Димчо Дебелянов”