Записване в І-ви клас след ІІ-ро класиране за учебната 2020/2021 година

На 15.06.2020 г. в 15,00 ч., съгласно предварителния регламент на произволен принцип  г-жа Елена Гоцева, председател на ОС, изтегли следния кандидат от урната с 14 /четиринадесет/, участващи в жребия за 1 свободно място момчета:

  1. Адриан  – вх. № 1199

и 2 /две/ резерви, а именно:

  1. Резерва: Максим – вх. № 1176
  2. Резерва: Кирил – вх. № 1182

На произволен принцип г-жа Елена Гоцева, председател на ОС изтегли следните кандидат от урната с 13 /тринадесет/, участващи в жребия за 1 свободно място момичета:

  1. Катрин – вх. № 1179 със сестра близнак

Мадлен – вх. № 1180. 

Съгласно предварителния регламент се приема и близнака.

и 1 /една/ резерва, именно:

1. Резерва: Сиана – вх. №  1185

Записването ще се осъществи на 16.06.2020 г. от 9,00 до 16,30 ч. в канцеларията на училището.

Необходими документи:

  1. Акт за раждане на детето (копие).
  2. Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал).
  3. Годишна вноска за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство в размер на 90 лв. за едно дете в училището. За две, три и повече деца в училището годишната вноска е в размер на общо 100 лв.
  4. Сума в размер на 250 лв. за заплащане на учебници по иврит за първи и втори клас.

Заявление за записване и заявление за изучаване на ИУЧ-Иврит и ФУЧ-Информационни технологии, както и за целодневна организация на учебния ден се предоставя от училището и се попълва на място.

Отменя се срещата с родителите на учениците, приети в първи клас, която беше насрочена за 25.06.2020 г.

Първата предварителна родителска среща по класове за учебната 2020/2021 година ще се проведе на 10.09.2020 г. от 17:30 часа в сградата на 134. СУ на ул. „Пиротска“ № 78.