Годишно отчетно събрание на УН при 134.СУ

На 23 септември (четвъртък) 2022 г. от 19:30 часа в Учителската стая на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – София ще се проведе Годишно отчетно събрание на Сдружение „Училищното настоятелство при 134. СУ „Димчо Дебелянов“ със следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението за 2021 г.
  2. Финансов отчет за 2021 г.
  3. Избор на членове на Съвета на настоятелите.
  4. Разни.

От Съвета на настоятелите