На вниманието на родители, чиито деца са навършили 7 и 8 години

Уважаеми родители,

От 01 юли 2020 г. Училищно настоятелство към 134.СУ организира лятна занималня за месеците юли и август за деца, записани в 1-ви и 2-ри клас в 134.СУ за 2020/2021 учебна година.

Занималнята ще стартира при набирането на минимум 14 деца (две групи по 7), с работно време от 8,00 до 16,00 ч. и ще се провежда на ул. Пиротска № 79.

Записването е от 22.06 до 26.06.2020 г.

Таксата за месец е 250 лв. без включена храна и се превежда по сметка на Училищно настоятелство до 5-то число на текущия месец.

Училищно настоятелство – 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School

БАНКОВАТА СМЕТКА НА Настоятелството

Първа инвестиционна банка
IBAN:BG65FINV915010UB050523

В основанието се записва името на детето и месеца, за който се отнася плащането.

Заявките изпращайте в свободен текст на имейл: un134@abv.bg,

Телефон за контакт: 0878777189

Маргарита Левиева – председател