На вниманието на родители, чиито деца се обучават в 7. клас в 134. СУ

Уважаеми родители, предоставяме на вашето внимание училищата, определени със заповед на РУО на МОН, които ще приемат заявления за участие в първи  и трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование на територията на София-град:

  • Професионална гимназия по транспорт
  • 132. СУ „Ваня Войнова“
  • 137. СУ   „Ангел Кънчев“
  • 144. СУ  “ Народни будители“
  • 29. СУ “ Кузман Шапкарев“
  • Професионална гимназия по дизайн

Със заповед № 1067/05.06.2020г. на директора на 134. СУ е определена комисия за подпомагане на родителите при подаване на заявления за участие в първи и трети етап на класиране. Комисията ще съдейства на родителите за попълване на заявленията за участие в класиране  в 25. кабинет, ет. 1 на съответните дати:

  • от 03.07. до 07.07.2020г. от  9,00ч.  до 17.00 ч.
  • от 24.07. до 27.07.2020г. от  9,00ч.  до 17.00ч.

На всички пожелаваме успех!