На вниманието на учениците, които завършват основното си образование в 134. СУ

Уважаеми родители и ученици, раздаването на свидетелствата за основно образование ще се осъществи след генериране на служебните бележки за постигнати резултати на НВО, които очакваме да ни бъдат предоставени от РУО на МОН. Очаквайте информация от класните ръководители за определена дата и час, кога това ще бъде възможно да се случи.

На всички пожелаваме успех в предстоящата кампания по прием на ученици в гимназиален етап! През всичките години имаше ученици, които ни мотивираха и караха да се гордеем с техните резултати. Затова сърдечно ги поздравяваме и им пожелаваме да бъдат все така отговорни, мотивирани и успешни. Поздравления за  пълните отличници през изминалите три години:

VІІ а клас: Аглая Анави, Михаела Мишева

VІІ б клас : Андреа Найденова, Божидара Рондова, Виктория Русева, Йоана Дамгова, Ангел Николов, Яна Николова

VІІ в клас: Александра Димитрова, Божидара Донева, Виктория Любомирова, Виктория Ганчева, Калоян Първанов, Сузи Бенбасат, Теа Бъзовска, Ангел Ангелов

На останалите пожелаваме да се стремят към такива високи резултати, защото няма невъзможни неща. Бъдете уверени, защото през изминалите години Вие получихте знания и компетентности на високо ниво, които ще поставят базовата основа на израстването Ви в училище.

Хубаво лято!