Свободни работни места:

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

– 1 свободно място за учител в група за целодневна организация на учебния ден в 1-4 клас

Изискванията за заемане на длъжността са:

– минимална образователно-квалификационна степен „магистър“, професионално направление „педагогика“, специалност „начална педагогика с английски език (с предимство) или „начална педагогика“, квалификация „учител“;

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office;

– допълнителни умения – технически, икономически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 21.07.2020 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. само в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 22.07.2020 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 23.07.2020 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

С уважение,

Весела Палдъмова-Ковачева,

Директор на 134. СУ „Димчо Дебелянов”