Записване след ІІ-ро класиране

Уважаеми родители и ученици,

Записването за прием след второ класиране ще се осъществи на дати 21 и 22.07 от 8,00 до 18,00 ч., ет. І, кабинет 30 и 32.

Необходими документи за записване:

  1. Заявление за записване – попълва се на място
  2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
  3. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие
  4. Акт за раждане – копие
  5. 2 бр. снимки – паспортен формат
  6. Такси:
  • Училищно настоятелство – 90 лв.
  • Учебник по иврит – 110 лв.

Подаването на документи ще се извършва при регламентирани противоепидемични мерки.