ГРАФИК НА СРЕЩИТЕ НА КОМИСИЯТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ НА 23.07.2020

От 9:00 ч. – Юлия Антонова

От 9:15 ч. – Гюляй Солак

От 9:30 ч. – Красена Христова

От 9:45 ч. – Габриела Стоянова

От 10:00 ч.– Светлана Димитрова

От 10:15 ч. – Светлана Николова

От 10:30 ч. – Радосвета Боновска

От 10:45 ч. – Милена Мандова