Записване след ІІI класиране

Уважаеми родители и ученици,

Записването за прием след трето класиране ще се осъществи на 30.07. 2020 г. от 8,00 до 18,00 ч., ет. І, кабинет 30.

Необходими документи за записване:

  1. Заявление за записване – попълва се на място
  2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
  3. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие
  4. Акт за раждане – копие
  5. 2 бр. снимки – паспортен формат
  6. Такси:
  7. Училищно настоятелство – 90 лв.
  8. Учебник по иврит – 110 лв.

Подаването на документи ще се извършва при регламентирани противоепидемични мерки.