Свободни места за четвърти етап на класиране

Уважаеми родители и ученици,

За 2020/2021 учебна година за прием в VIII клас 134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява 2 свободни места за профил „Чужди езици“ и 1 свободно място за профил „Природни науки“.

Подаването на документи за участие в четвърти етап на класиране за прием в VIII клас ще се осъществи на 05.08. и 06.08.2020 г. от 8,30 до 16,00 ч., ет. І, кабинет 30.

Необходими документи за участие в четвърто класиране:

  1. Заявление за участие в четвърто класиране – попълва се на място в 134. СУ;
  2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
  3. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие (представя се и оригиналът за сверяване на място от длъжностното лице).

Списъкът на класираните ученици ще бъде публикуван на 06.08.2020 г.

Записването на класираните ученици ще се осъществи на 07.08.2020 г. от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Подаването на документи ще се извършва при регламентирани противоепидемични мерки.