Предстоящи родителски срещи

Напомняме Ви, че предварително обявената родителска среща за Подготвителните групи остава за 09.09.2020 г. от 17,30 ч. в сградата на 134.СУ

I клас – за родителите на децата от 1 до 12 номер

– на 8.09.2020 г. от 17:30 ч. в сградата на 134.СУ

I клас за родителите на децата от 13 до 24/25 номер

– на 9.09.2020 г. от 17:30 ч. в сградата на 134.СУ

II,  III,  IV клас – на 16.09.2020 г. от 17:30 ч.

V, VI, VII  клас – на 17.09.2020 г. от 18:00 ч.

VIII – XII  клас – на 18.09.2020 г. от 18:00 ч.

Във връзка с насоките на МОН за работа на училищата в условията на COVID-19, всеки клас ще учи в своя класна стая. Разпределението на класните стаи ще публикуваме преди 15 септември.

І – ІV клас са в целодневна организация.

V – ІХ клас вкл. ще бъдат І смяна.

Х, ХІ и ХІІ клас ще бъдат ІІ смяна.

Уважаеми родители,
Можете да запишете детето си като го регистрирате в сайта  www.avo.bg  – меню КУРСОВЕ- „Английски във вашето
училище“ Присъствените занятия на АВО се провеждат в сградата на училището след часовете за самоподготовка.

Линк към страницата на avo.bg: https://avo.bg/course/za-uchenici/uchebna-godina-avo-vav-vasheto-uchilishte/53870