ОДОБРЕНИ ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА

На 28.08.2020 г. комисията за подбор на служители, определена със заповед № 1144/17.08.2020 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведе заседание за подбор на кандидати и допускане до събеседване за позицията „Учител по математика в гимназиален етап“.

График на събеседванията на 2.09.2020 г.

9:00 – 9:15 ч. – Марио Стоянов

9:15 – 9:30 ч. – Симеон Йорданов

9:30 – 9:45 ч. – Анелия Минчева

След събеседванията комисията ще оповести на сайта на училището избрания кандидат.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

С уважение,

Весела Палдъмова-Ковачева,

Директор на 134. СУ „Димчо Дебелянов”