Откриване на учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители, партньори и колеги,

Мили ученици,

Предстои откриването на новата учебна година, 15.09. е ден изпълнен с трепетно очакване, настроение и слънчеви усмивки!

Ние, вашите учители, сме нетърпеливи и готови за нова среща с Вас учениците на 134.СУ. Всички заедно сме готови да  приемем  предизвикателства и да покажем, че винаги можем да разчитаме едни на други, че в основата на успеха се крие мотивацията да бъдеш най-добрият. 

Както всички български училища, така и ние ще отворим училищните врати в условията на COVID 19. Затова и този ден ще бъде по-различен, но това няма да се отрази на празничното ни настроение.

На официалната церемония по откривате на учебната година ще присъстват учениците от: първи, втори, осми и дванайсети клас. Останалите ученици ще започнат учебната година с час на класа и поздравления от ръководството на училището в училищната сграда.

Ще Ви запознаем със създадената организация за деня:

Нашите най-малки ученици, първокласниците, и техните родители ще бъдат посрещнати за влизане в училищния двор от към улица “ Пиротска“, гаражна плъзгаща врата, в периода от 9.15ч. до 9.50ч. Техните първи учители ще ги посрещнат и организират за предстоящата официална церемония. След  нея ще бъдат отведени в сградата на ОДЗ 1, за да видят своите класни стаи и усетят училищната атмосфера. Родителите им ще ги изчакат търпеливо в училищния двор и ще имат възможност да се запознаят едни с други. Скъпи родители, в продължение на много години ще бъдете заедно и в името на нашите ученици е от изключително значение изграждане  на взаимоотношения на доверие и разбирателство в училищната общност.

Учениците от втори клас ще бъдат предадени на своите учители от към улица “ Брегалница“, бяла гаражна врата. Те ще имат честта да участват в официалната церемония и след нея ще бъдат предоставени лично на родителите си в 10.40ч. от същата позиция. За жалост няма да присъстват техните родители, по разбираеми причини.

Учениците от осми и дванайсети клас ще влезнат през централен вход в 9.00ч. и ще проведат своя първи час на класа от 9.10ч. до 9.50ч. в съответните кабинети: 21-12а, 22-12б, 23-12в, 24-8а, 25-8б, 26-8в , след това ще се включат в официалната церемония по откриване на учебната година. След приключване на церемонията осмите и дванайсетите класове ще напуснат училищния двор през изход от към улица “ Пиротска“, плъзгаща гаражна врата.

Останалите ученици ще бъдат допуснати в училищната сграда от 11.00ч. до 11.10ч., както следва:

Начален етап, трети и четвърти клас, влизат през централен вход и се качват в класните си стаи. Учителите на третите класове ще създадат необходимата организация за качване в класните стаи

Прогимназиален етап, от пети до седми клас, влизат през централен вход: 21 каб. – 5а, 22 каб. – 5б, 23 каб. – 5в, 24 каб.- 6а, 25 каб. – 6б, 26 каб. – 6в, 46 каб.-7а, 47 каб. – 7б, 39 каб.-7в;

Гимназиален етап от девети до единайсети клас :

Учениците от девети и десети клас влизат от към вход – двор и се насочват към ляво крило и 0 етаж, както следва: 30 каб.- 9а, 31 каб.- 9б, 32 каб. – 9в; 27 каб. – 10а, кабинет по химия -10б, 2 кабинет – 10в клас;

Учениците от единайсети клас влизат през вход от към училищния стол и се качват направо на ет.3, както следва: 56 кабинет – 11а, 61 кабинет – 11в, зала Америка за България-11б;

На всички пожелаваме здраве, бодро настроение и училищно вдъхновение!

Успешна учебна година!

Напомняме на всички ученици, че задължително е носенето на предпазни маски/шлемове. Моля да се запознаете с Правилата за образователен процес в условията на COVID 19, качени на училищния сайт (в секция COVID-19). Те имат задължителен характер за всеки член на училищната общност и се основават на Насоките спуснати от МОН.

Моля, следете училищния сайт за актуална информация. 

Училищно ръководство