134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява за учебната 2020/2021 година ограничен брой места за ученици от VІ, Х и XI клас

Уважаеми родители,

Предлагаме на Вашето внимание необходимите документи за кандидатстване за обявените свободни места в  VІ, Х и XI клас:

Необходими документи:

За  VІ клас:

§ Заявление за прием за учебна  2020/2021 година

§ Копие от бележник за завършен 5-ти клас или справка за годишни оценки от ел. дневник

За Х клас:

§ Заявление за прием за учебна  2020/2021 година

§ Копие от бележник за завършен 9-ти клас или справка за годишни оценки от ел. дневник

За  XI клас:

§ Заявление за прием за учебна  2020/2021 година

§ Копие на Удостоверението за завършен първи гимназиален етап