Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

– 1 свободно място за учител по „Физическо възпитание и спорт“ в гимназиален етап.

-1 свободно място за Начален учител и учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV) клас

Изискванията за заемане на длъжността са:

за учител по „Физическо възпитание и спорт“:

– минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт“, всички специалности, квалификация – учител по Физическо възпитание и спорт.

за Начален учител и учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV) клас:

– минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление „Педагогика“, всички специалности, квалификация – Начален учител.

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 16.10.2020 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 19.10.2020 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 21.10.2020 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

134. СУ “Димчо Дебелянов” София ул. „Пиротска” 78 тел. 02 931 06 86 e-mail: mail@hebre