График за среща с одобрените за събеседване кандидати за обявените свободни работни места

Уважаеми участници, участващи в конкурса за обявени свободни работни места, Ви информираме, че комисията се запозна със всички предоставени документи и допусна следните кандидати. Предоставяме график за събеседване за дата 21,10.2020 г.

ЦДОнач.час
Биляна Недкова8:30
Теодора Карадакова8:45
Диана Петрова9:00
Яна Колева9:15
Станислава Димова9:30
Весела Кръстева9:45
Наташа Балабанова10:00
Боянка Спасова10:15
Радина Стоева10:30
ФВСнач.час
Виолетка Рачева11:00
Мария Петрова11:15
Димона Иванова11:30
Асен Яначков11:45
Пламен Маринов12:00
Димитър Иванов12:15
Радослав Радославов12:30
Валентин Борисов12:45
Анна Манолова13:00