Проект „Толерантността като култура“

Благодарствено писмо от фондация „Въпреки“: