Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

 • 1  свободно място за Начален учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV) клас

Изискванията за заемане на длъжността:

за Начален учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV) клас:

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление „Педагогика“, всички специалности, квалификация – Начален учител.
 • желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;
 • компютърна грамотност, работа с MS Office;
 • допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

 • Заявление за участие в подбор /свободен текст/
 • CV (европейски формат),
 • свидетелство за завършено образование,
 • удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове,
 • трудова книжка,
 • препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 10.11.2020 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 10.11.2020 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Събеседване на 11.11.2020 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86