Информация относно здравословното състояние на учителите и учениците в 134. СУ

Уважаеми родители,

в началото на учебната година обявихме, че в секция COVID 19 ще предоставяме информация относно здравословното състояние на учителите и учениците в 134. СУ. Тази информация се актуализира в края на седмицата.

Предстои взимането на важно и отговорно решение за излизане в електронна образователна среда на учениците от V до VІІ клас. До момента са карантинирани шест класа и причината за това е заболяване на ученик с  COVID 19 и осъществяване на пряк контакт с  останалите. В статистиката попадат три класа от начален етап, два класа от гимназиален и един от прогимназиален етап.

От началото на учебната година петима учители са заболели с корона вирус, към момента са двама, а още двама отсъстват поради вирусно заболяване. Учителите, които преподават в момента, но са диагностицирани с тежки хронични заболявания, са петнадесет от общия брой 80, т.е. 20%. Учителите, напуснали училището поради епидемичната обстановка – трима. Карантинирани учители поради заболяване на член от семейството – четирима.

Училището се опитва да покрие максимално часовете на боледуващите колеги, но се сблъскваме с определени трудности:  страх от поемане на много часове в различни класове, отказ от страна на пенсионирани колеги да помогнат в ситуацията. Към момента отчитаме отсъствие на учениците в прогимназиален етап – 25% от общия брой. 

Все повече родители подават заявления за преминаване в електронна образователна среда, но училището няма възможност да провежда паралелно присъствена и електронна форма на обучение. Правим проучване за нагласата на родителската общност за преминаване на прогимназията от 16.11.2020г. в електронна обучителна среда.

Общественият съвет на дата 10.11. се е произнесъл с положително  становище за преминаване.