VІІІ национален литературен ученически конкурс ”Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”

ЦЕНТЪР ЗА ЕВРЕЙСКО-БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО „АЛЕФ”

ОБЩИНА БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ОБЯВЯВАТ

VІІІ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

”КОЙТО СПАСИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА ВСЕЛЕНА”

ТЕМА: ЩЕ ВИ РАЗКАЖА ЗА МОЯ СПАСИТЕЛ

Ако сте ученици от VІІІ до ХІ клас и притежавате литературна дарба, но сте изкушени от историята, върнете се назад във времето и открийте случки и герои, които да направите неподвластни на забравата. Дайте свобода на фантазията си и създайте художествен разказ на тема „Ще ви разкажа за моя спасител”.

Кой е спасителят, предотвратил изпращането им в лагерите на смъртта? Какво го е накарало да рискува своя живот, за да спаси друг? Какво е чувството да си в опасност и да разчиташ единствено на смелостта на приятел или на морала и човеколюбието на непознат? Потърсете своя отговор на тези въпроси. Много са примерите за достойно поведение и съдбоносни избори, които българския народ прави, за да спаси своите евреи. Записани в аналите на паметта, те чакат да бъдат възкресени в съвремието и чрез творческото въображение на млади разказвачи.

Творбата ви трябва да бъде базирана на реални събития и личности, свързани с тежките за българските евреи години / 1941-1944 / и тяхното спасяване. 

Разказите ви не трябва да надхвърлят 5 печатни страници А4, 12 пункта.

Информация и библиография за периода на Холокоста в България ще намерите във виртуалната библиотека на сайта на „Алеф”- www.alef-bg.org.

Най-добрите автори ще бъдат номинирани и ще участват в тържествената церемония по награждаване в Бургас през пролетта на 2021 г. на разноски на организаторите. От тях ще се излъчат носителите на следните награди: 

I място –  600 лв

II място – 500 лв

III място –  400 лева

Предвидени са и множество материални награди.

Всички номинирани разкази ще бъдат публикувани в самостоятелен сборник, издание на Център „Алеф”, който ще се използва като помагало в националната кампания на Министерството на образованието и науката „Час по достойнство”, както и на сайта www.alef-bg.org.

Заелите призови места /І, ІІ, ІІІ/  в конкурса ще имат правото да кандидатстват за получаване на годишна стипендия /12 мeceцa х 135 лева/ или за еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. според Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Своите произведения, придружени с ваше лично представяне и данни за контакт, изпращайте  до 1 март  2021 г.  на e-mail: center.alef@gmail.com

Допълнителна информация на телефон 0887 907 067 или фейсбук страницата на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”.

Организаторите си запазват правото на промени.