Родителски срещи

Уважаеми родители и колеги,
Отново преминаваме през познатото изпитание, което изисква от нас търпение, добронамереност, взаимна подкрепа и уважение. Животът не може да спре! Просто ще трябва да забавим ход и да проявим разбиране към случващото се.

Информираме Ви за предстоящите родителски срещи, които ще бъдат проведени онлайн. Класните ръководители ще обявят събитията в календара, а Вие ще влезете с акаунтите на вашите деца. В съответния часови график ще влизат учителите по предмети. Ако имате някакви въпроси, касаещи оценките на ученика, моля да се обърнете писмено през ШКОЛО към съответния преподавател, лично. Родителските срещи в начален етап ще се проведат по график на съответните учители.


Прогимназиален етап / от V до VІІ кл., включително/ – 03.12. 2020г., четвъртък, от 18.00ч до 19.30ч.

I гимназиален етап / от VІІІ до Х кл., включително/ –  02.12. 2020 г., сряда, от 18.00ч. до 19.30ч.

ІІ гимназиален етап / от ХІ и ХІІ клас/ – 07.12.2020г., понеделник, от 18.00ч. до 19.30ч. 

Успех! Бъдете здрави!

С уважение,

Весела Палдъмова-Ковачев