За учениците от V до ХІІ клас, заявили участие в математическото състезание „Европейско кенгуру“

Уважаеми родители и ученици,

Провеждането на математическото състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от V до ХІІ клас се отлага за 15.04.2021 г. от 12.00 ч.

Можете да се запознаете с приложената Заповед.