134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

– 1 свободно място за учител по „Математика“ в прогимназиален и гимназиален етап.

-2 свободни мяста за чистач/хигиенист

Изискванията за заемане на длъжността са:

за учител по „Математика“:

– минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление „Педагогика на обучението по математика“, всички специалности, квалификация – учител по Математика.

за Чистач/Хигиенист:

– минимална образователна степен: основно образование.

– желателен минимален професионален опит, придобит в областта;

– допълнителни умения – мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 13.04.2021 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 14.04.2021 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 15.04.2021 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86