Присъствено обучение

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно Заповед РД01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването, учениците се връщат в училище на ротационен принцип.

От 12.04. ще посрещнем в класните стаи най-малките, учениците от начален етап, 1- 4 клас, 7 клас., 8 клас и 10 клас.

Всички ще се обучават в първа смяна от 8.00ч.

Учениците от 8 клас, при евентуални промени в седмичната програма, ще бъдат информирани допълнително в рамките на утрешния ден.

Учениците от 9 клас продължават обучението си онлайн, с часове втора смяна и по официалната програма за  II   срок.

Учениците от 5, 6, 11 и 12 клас продължават съгласно седмичната програма без промени.

Бъдете здрави и се пазете!