ГРАФИК НА СРЕЩИТЕ НА КОМИСИЯТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ НА 15.04.2021 г.

От 14:15 ч. – Иванка Трифонова

От 14:30 ч. – Диана Ангелова

От 14:45 ч. – Силвия Костуркова

От 15:15 ч. – Теодора Тодорова

От 15:30 ч. – Рени Димитрова