Родителски срещи

Уважаеми родители,

Тази седмица ще се проведат онлайн родителски срещи на следните дати:

На 20.04.2021 г. от 18:30 часа за начален етап (I-IV клас);На 21.04.2021 г. от 18:00 часа за прогимназиален етап (V-VII клас);

На 22.04.2021 г. от 18:00 часа за гимназиален етап (VIII-XII клас).

Родителските срещи ще се проведат в Тиймс през акаунтите на децата Ви по познатия Ви вече начин.


От ръководството на училището