Присъствено обучение

От 26 април (понеделник) присъствено в училище ще се обучават учениците от V, IX и XII клас

.И трите випуска ще имат учебни занятия в първа смяна по временна програма, изпратена им в Shkolo.bg

Учениците от VI, VII, X и XI класове ще се обучават в ел. среда от разстояние (онлайн) – първа смяна по официалната програма за II учебен срок.

Учениците от VIII клас ще се обучават в ел.среда от разстояние (онлайн) – по официалната програма за II учебен срок – втора смяна.

Подготвителни групи и начален етап (I-IV клас) продължават обучението си присъствено в целодневна организация.


При промяна на обстоятелствата и спускане на нови заповеди на министъра на здравеопазването и на образованието, ще Ви информираме своевременно.


От ръководството