Учебници по иврит

Уважаеми родители,

Предварително Ви уведомихме, че предстои заплащане на учебниците по Иврит.

Предоставяме на Вашето внимание сумите за отделните класове и начина на плащане.

В периода от 27.04.2021 г. до 27.05.2021 г. сумите могат да бъдат превеждани по банковата сметка на Училищното настоятелство, посочена по-долу.

В периода от 17.05 до 19.05.2021 г. включително от 9,00 до 15,30 ч. суми за учебници по иврит могат да бъдат платени и на място в канцеларията на училището.

Апелираме към Вашата отговорност, защото не можем да допуснем забавяне на поръчката и доставката на учебниците по класове за следващата учебна година.

Банкова сметка на Настоятелството:

Първа инвестиционна банка
IBAN:BG65FINV915010UB050523

Основанието за внасяне на парите задължително трябва да включва:

  1. за учебници по иврит,
  2. име на детето,
  3. клас (посочва се класът в настоящата учебна година)

*При пропускане на посочените срокове Училищно настоятелство не носи отговорност за осигуряването на учебници.

Настоящите ученици от 2 клас – 230 лв. (за 2 учебни години)

Настоящите ученици от 5 клас – 160 лв. (учебник + платформа)

Настоящите ученици от 6 клас – 70 лв. (платформа)

Настоящите ученици от 8 клас (напреднали)– 70 лв. (платформа)

Настоящите ученици от 8 клас (начинаещи) – 110 лв. (учебник + платформа)

Настоящите ученици от 9 клас – 110 лв. (учебник + платформа)

Настоящите ученици от 10а клас (профил) – 40 лв.

Настоящите ученици от 10 клас (начинаещи) – 110 лв. (учебник за 2 учебни години)

Настоящите ученици от 11 а клас (профил) – 40 лв.

От ръководството