Кампания за събиране на средства за дейността на Ашомер Ацаир България 10-16 май 2021 г.

Информация за организацията:

Младежката неправителствена организация Ашомер Ацаир има за цел да подкрепя младежите да развиват себе си и да правят добро, за да подкрепят местната общност, прилагайки ценностите на равенство, солидарност и социална справедливост. Сдружението възпитава чрез неформална педагогика и в духа на критическото образование, подкрепя различни инициативи и изгражда партньорства, за да даде възможност на младите да направят промяна.

Информация за проекта:

Благодарение на подкрепата от всички, които ни подкрепиха в последната кампания за набиране на средства преди две години ние в кен София, България успяхме да:

  1. Реновираме кена – мястото, където се срещаме.
  2. Участваме в благотворителни кампании „Купи и дари“ – проектът се състои в набиране и даряване на хранителни и санитарно-хигиенни материали от първа необходимост за две социални институции на територията на София – Социалната кухня в Дружба и Фондация „За нашите деца”. Ашомер Ацаир с удоволствие се включва в прекрасната инициатива на Ротаракт клуб „София-Тангра“ и Интеракт клуб „София-Тангра“, в която през 2020 и 2021 се дариха десетки кашони.
  3. Провеждаме безплатни онлайн и присъствени програми за всички, които имаха нужда от нас в тези 2 тежки години на борба с COVID-19.

Присъединете се към нас днес и ни помогнете да увеличим въздействието си в България и по света.

През следващата година планираме да реализираме следните проекти:

  1. Ще продължаваме да правим качествени и достъпни програми, които развиват новото поколение лидери на нашата общност. За нас е приоритет това младежите да получат нужните знания, умения и мотивация да променят света към по-добро, прилагайки ценностите на Ашомера за равенство, солидарност и социална справедливост.
  2. Да имаме възможност да изпратим колкото се може повече хора на международни лидерски семинари, които да бъдат достъпни за тях независимо от тяхното финансово положение и статус.
  3. Проектът „Младежи в действие“, който ще реализираме заедно с 134 СУ „Димчо Дебелянов“ и има за цел да насърчи младежи (между 15 и 18 години) да са по-ангажирани и дейни спрямо демократичния процес и гражданското общество. Планирали сме следните активности: „граждански дни“, разработване от участниците на социално значими проекти (един от които ще получи и финансова награда след проведено гласуване за реализация през 2022 г.) и създаване на общност от млади хора от различни етноси, които искат да развиват гражданското общество в България и да промотират толерантност, доброволчество, солидарност и взаимопомощ.
  4. „Светът през игра“ – проект, който използва новаторски подход за социалното включване и подобряване качеството на живот на младежи с увреден слух. Проектът включва разработване на иновативна ситуационна онлайн игра за гражданско и финансово образование, обучения за работа с играта за учители, лекции за младежи с увреден слух. Младежите, преминавайки през конкретни игрови ситуации, ще се сблъскват с проблеми от живота, получавайки практически съвети как да се справят с тях, събрани в систематизиран наръчник с нужните знания, а на определени нива ще отключват лекции по темите за гражданско и финансово образование.

През годините Ашомер Ацаир многократно е реализирал проекти със 134 СУ „Димчо Дебелянов“. Дългогодишното партньорство между организацията и училището е било много плодотворно и ние винаги сме виждали надежден партньор в лицето на училището. Нашият стремеж е партньорството ни да продължава да спомага за обогатяването на учениците на училището, ангажирайки ги в различни извънкласни дейности и предоставяйки възможност да участват в лидерски програми и международни лагери в Европа и Израел.

Само с вашата подкрепа днес ще можем да го направим. Всяка сума, малка или голяма, ще окаже огромно въздействие!


Ако искате да станете част от каузата ни, ще изпратим линк на 10 май, на който ще можете да дарите до 16 май с банков превод или банкова карта. Също така ще има кутия в 134 СУ на етаж І, до портиерната, където можете да оставите своето дарение.

Покажете солидарността си днес за младежта на бъдещето!