Информация за периода от 01.06. до 23.06.2021 г. за ученици І – ІІІ клас

Уважаеми родители,

През електронната поща на „Школо“ Ви е изпратена информация относно осигуряване на учениците от 134. СУ на обучение за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителни затруднения, както и за участие в занимания по интереси, проектни дейности, включително екипни проекти в класа и/или училището, посещение на музеи и други културни институции, спортни дейности и други занимания на открито с цел да се компенсират дефицитите от социалната дистанция по време на онлайн обучението.

Заявленията трябва да бъдат получени на имейл d.antonova@134sousofia.org в срок до 14.05.2021 г.

Училищният транспорт, организиран от фирма „Нов пламък“, ще се движи по определените маршрути. Учениците ще бъдат в училище най-късно в 8:00 часа, а автобусите за връщане на децата по домовете им ще тръгват от училище в 13:40 часа.

Родителите, чиито деца използват училищния транспорт, в срок до 14.05.2021 г. трябва да изпратят на имейла на фирма „Нов пламък“ novplamak@abv.bg заявка за ползване на транспорт в периода 01.06.-23.06.2021 г.