Присъствен учебен процес от 31. май

Уважаеми родители и ученици, на основание заповед на Министъра на здравеопазването от 31. май всички ученици започват присъствено обучение.

Смените на обучение са както следва:

I – VII клас – първа смяна;
XI клас – първа смяна;
VIII, IX и X клас – втора смяна.

От ръководството.