Свободни места за подготвителни групи след първо класиране

Уважаеми родители,

След приключване на записването на децата, класирани на І-во класиране в подготвителните групи за учебната 2021/2022 година, 134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява 1 свободно място за момчета и 2 свободни места за момичета.

На 01.06.2021 г. в 13:00 часа ще се тегли жребий за едното свободно място за момчета между резервите-момчета с № 802, № 945 и № 959, защото те са с еднакъв брой точки.

На 01.06.2021 г. в 13:00 часа ще се тегли жребий за двете свободни места за момичета между резервите-момичета с № 965, № 938 и № 958, защото те са с еднакъв брой точки.

Родителите на резервите-момичета и резервите-момчета са поканени да присъстват на тегленето на жребий.

Записването на децата, приети на второ класиране, ще бъде на 02.06.2021 г. и 03.06.2021 г.