Обучение през месец юни за 4, 5 и 6 клас

Уважаеми родители на четвъртокласници, петокласници и шестокласници,

През електронната поща на „Школо“ Ви е изпратена информация относно осигуряване на учениците от 134. СУ на обучение за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителни затруднения, както и за участие в занимания по интереси, проектни дейности, включително екипни проекти в класа и/или училището, посещение на музеи и други културни институции, спортни дейности и други занимания на открито с цел да се компенсират дефицитите от социалната дистанция по време на онлайн обучението.

Участието на учениците в дейностите е по желание на родителите. Заявленията трябва да бъдат получени на имейл d.antonova@134sousofia.org в срок до 07.06.2021 г.

Часовете на 4 клас ще започват в 8:00 часа и ще свършват в 12:50 часа.

Часовете на 5 и 6 клас ще започват в 8:45 часа и ще свършват в 12:05 часа.

Училищният транспорт, организиран от фирма „Нов пламък“, ще се движи по определените маршрути. Сутрин автобусите ще пристигат в училище най-късно в 8:00 часа, а следобед ще тръгват от училище в 13:40 часа.

Родителите, чиито деца използват училищния транспорт и желаят да продължат да го използват в периода 15.06.-29.06.2021 г., в срок до 07.06.2021 г. трябва да изпратят на имейла на фирма „Нов пламък“ novplamak@abv.bg заявка за ползване на транспорт.