Класирани ученици на второ класиране

Уважаеми родители,

Списъците на класираните ученици на ІІ-ро класиране в първи клас за учебната 2021/2022 година може да видите тук.

Записването на учениците, класирани на ІІ-ро класиране, ще се проведе на 15 юни 2021 г. от 08:00 ч. до 16:30 ч. в канцеларията на 134. СУ на ул. „Пиротска“ № 78.

Моля, носете със себе си:

1. Заявление за записване в първи клас, на хартиен носител, попълнено – изтеглете от тук

2. Заявление за изучаване на ИУЧ-Иврит и ФУЧ-Информационни технологии, за учебен час за спортни дейности, както и за целодневна организация на учебния ден (предоставя се от училището и се попълва на място).

3. Удостоверение за раждане на детето (копие).

4. Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал).

5. Годишна вноска за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство в размер на 90 лв. за едно дете в училището. За две, три и повече деца в училището годишната вноска е в размер на общо 100 лв.

6. Сума в размер на 270 лв. за заплащане на учебници по иврит за първи и втори клас.

Във връзка с удължаване на учебната година и извършване на ремонтни дейности в сградата на училището, срещата с родителите на учениците, приети в първи клас, насрочена за 25.06.2021 г. от 17:30 ч., няма да се състои.

Първата предварителна родителска среща по класове за учебната 2021/2022 година ще се проведе на 09.09.2021 г. от 17:30 часа.