График за събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места

Зам.-дир. АСД

Росица Христова Жекова – 15.00 ч.
Милена Янева Сталева – 15.00 ч.
Десислава Георгиева Антонова – 15.00 ч.


ПГ

Недялка Димитрова Пейчинова – 13.30 – 13.45 ч.
Димитричка Божинова Щуркова – 13.45 – 14.00 ч.
Пенка Стефанова Виячева – 14.00 – 14.15 ч.


ЦДО

Мария Кирилова Чипева – 14.45 – 15.00 ч.
Гергана Пламенова Пенчева -15.00 – 15.15 ч.
Даяна Христова Мутушева -15.15 – 15.30 ч.


Начален етап

Калина Николаева Калинкова-Раданова – 15.30 – 15.45 ч.
Надежда Минова Вутова – 15.45-16.00 ч.
Петя Иванова Петкова -16.00 – 16.15 ч.
Радина Георгиева Стоева – 16.15 – 16.30 ч.
Севастияна Стоименова Борисова – 16.30 – 16.45 ч.
Михаела Стоянова Гунчева – 16.45 – 17.00 ч.
Мира Любомирова Николова – 17.00 – 17.15 ч.
Анета Асенова Ралчева – 17.15 – 17.30 ч.


БЕЛ

Събина Петрова Стойнова – 9.00 -9.15 ч.
Катерина Иванова Калинкова – 9.15 -9.30 ч.
Светослав Стойчев   – 9.30 – 9.45 ч.
Веселин Пламенов Кюмюрев – 9.45 – 10.00 ч.
Даниела Евтимова Богданова – 10.00 – 10.15 ч.
Елица Пламенова Друмева – 10.15 – 10.30 ч.


История

Теодора Рангелова Николова -11.30 – 11.45 ч.
Десислава Димитрова Георгиева – 11.45 – 12.00 ч.
Михаела Пламенова Трифонова – 12.00 – 12.15 ч.
Ангел  Иванов Гечев -12.15 – 12.30 ч.                                                                                                                 

Математика

Надежда Иванова Тошева-Петкова – 10.45 – 11.00 ч.
Михаела Александрова Алексиева – 11.00 – 11.15 ч.
Фикри Шабанов Хърлов – 11.15 -11.30 ч.   


Технологии и предприемачество

Стелиян Димитров Стелиянов – 12.30 – 12.40 ч.
Светлин Стоичков Славейков – 12.40 – 12.50 ч.
Ралица Асенова Доковска – 12.50 -13.00 ч.
Милан Руменов Чернев – 13.00 -13.10 ч. 
Маргарита Николова Караджова – 13.10 – 13.20 ч.
Диляна Александрова Гюрова – 13.20 – 13.30 ч.