Свободни места за ученици за учебната 2021/2022 г.

Свободни места за ученици в основната степен (1-7 клас) за учебната 2021/2022 г.

за II клас – 2 свободни места

за III клас – 1 свободно място

за V клас – 5 свободни места

за VII клас – 6 свободни места

Необходими документи:

– заявление по образец (изтеглете от ТУК)

– за II, III и V клас – удостоверение за завършен клас

– за VII клас – разпечатка на ученически бележник от ел. дневник, заверено „Вярно с оригинала“

Срок за подаване на документите – до 15 юли в канцеларията на училището

Класирането ще се извърши на 16 юли по успех.

Записването на приетите ученици ще бъде на 19 и 20 юли.

Свободни места за ученици във Втори гимназиален етап – XI клас за учебната 2021/2022 г.

Профил „Природни науки“ – 2 места

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 3 места

Необходими документи:

– заявление по образец (изтеглете от ТУК)

– Удостоверение за завършен Първи гимназиален етап

Срок за подаване на документите – до 15 юли в канцеларията на училището

Класирането ще се извърши на 16 юли по резултати от НВО и успеха от профилиращите предмети в Удостоверението, съответно:

За профил „Природни науки“ – биология и химия

За профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – информатика и информационни технологии

Записването на приетите ученици ще бъде на 19 и 20 юли в канцеларията на училището