График за събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места

Изобразително изкуство:

Димитра Бобанац – 11.00 ч.

Мила Стоева – 11.15 ч.

Ралица Дековска – 11.30 ч.

Станислава Байракова – 11.45 ч.

Йоанна Ангелова – 12.00 ч.

Хигиенист

Елизабета Иванова – 12.30 ч.

Недка Станкова – 12.45 ч.

Информатика и информационни технологии

Георги Георгиев- 13.30 ч.

Деница Димитрова – 13.45 ч.

Красимир Вангелов – 14.00 ч.

Рени Димитрова – 14.15 ч.

Атанас Иванов – 14.30 ч.