Информация за дейностите и необходимите документи за записване на приетите ученици в 8 клас в 134.СУ

І. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1.  заявление до директора – изтеглете от тук

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. копие от служебна бележка с резултатите от НВО;

4. копие от акт за раждане;

5. два броя снимки паспортен формат;

6. декларация от родител, по Глава IV, чл. 38 и чл. 39 от Правилника за дейността на училището, изтеглете от тук;

7. декларация от родител по чл. 71, ал. 5 от Наредба № 9/ 19.08.2016 г. за използване на иновативни методи в обучението, изтеглете от тук;

8. НЕИСПУО – Модул „Характеристика на средата“ – попълва се на място;

9. Годишна такса „Училищно настоятелство“ – 90лв. за едно дете; 100 лв. за 2 и повче деца в училище /плаща се при записване/;

10. Цена на учебник по иврит – 120 лв. /плаща се при записване/;

II. Организация на работата на училищната комисия по прием на документи за записване на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 г.

Първо класиране – 14, 15, 16 юли 2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

Родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, молим да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика, изтеглете от тук

Второ класиране – 21, 22 юли 2021 г.

Работно време: 8.00 ч.  – 18.00 ч.

Трето класиране – 30.07.2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

Обявяване на свободните места след трето класиране  02.08.2021 г.

Четвърто класиране – 04,05 август 2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.