Одобрени кандидати за събеседване за позицията „технически секретар“

Събеседването ще се проведе на 21.07.2021 г. /сряда/ в сградата на 134.СУ в следния график:

  1. Весела Василева – 10,00 ч.
  2. Оксана Петроваа – 10,15 ч.
  3. Румяна Маринова – 10,45 ч.
  4. Диана Стефанова – 11,00 ч.
  5. Цветинка Бурова – 13,00 ч.