Одобрен кандидат за обявеното свободно работно място:

Технически секретар/домакин

Румяна Маринова – одобрен кандидат

Весела Василева – първа резерва