График на учебните смени през 2021/2022 г

1-4 клас – целодневна организация на учебния ден

5-7 клас първа смяна през цялата година

 8 и 9 клас първа смяна – първи срок

10-12 клас втора смяна – първи срок