Родителски срещи за Подготвителните групи, 1.клас, 5.клас, 8.клас

Уважаеми родители,

Предварителните родителските срещи ще се проведат от 17,30 ч. в следния график:

7.09.2021 г. /вторник/ – 5.клас

8.09.2021 г. /сряда/ – Подготвителна група

9.09.2021 г. /четвъртък/ – 1.клас

13.09.2021 г. /понеделник/ – 8.клас

Предвид усложнената епидемиологична обстановка моля, за всяко дете да присъства само по 1 родител.

Носенето на маски в сградата на училището е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО