Откриване на учебната година

*Актуализирана информация на дата 14.09.2021 г., 12:00ч.

10:00 ч. – тържествено откриване на учебната година САМО  с  І, ІІ, VІІІ и ХІІ клас и всички учители. Събиране в двора на училището – от 9:30 до 9:55 ч.

Съгласно заповед на Министерство на образованието и науката в двора на училището са обособени зони за учениците и родителите.

10:45 ч. – влизане в час на класа, заедно с класния ръководител за изброените четири випуска:

І и ІІ  клас – във Филиал 1

VІІІ клас – в стаите, в които ще учат от следващия ден на ІІ етаж:

Учениците влизат през бяла гаражна врата на ул. Пиротска 78 и се посрещат от класните ръководители

класVІІІаVІІІбVІІІв
кабинет394647
кл. р-лС. СавоваВ. ЦоловаД. Димитров

ХІІабв класове влизат за официалната церемония през централен вход и се събират в дворно пространство към ул. Брегалница (до беседката). След тържеството остават на двора за среща с класния ръководител за получаване на седмичната учебна програма и първи час на класа.*

11:10 ч. – влизане в час на класа за ІІІ и ІV клас в класните им стаи на втори и трети етаж. Децата се събират пред централния вход в интервала от 11:00 до 11:10 ч. и водени от класния ръководител влизат в сградата на училището.

11:30 ч. – влизане в час на класа за V, VІ, VІІ,  ІХ, Х и ХІ класове

Vабв, VІабв  и  ІХав влизат през гаражна врата от ул. „Пиротска“ и по източната алея се придвижват към входа за стола, откъдето се качват към класните им стаи.

VІІабв, ІХб, Хабв, ХІабв класове влизат през централен вход към определените за тях стаи:

класVІаVІбVІвVІІаVІІбVІІв
стая212223242526273031
кл.р-лН.ТошеваЕ.ДеничинН.ПетроваК.КасабовА.ГеоргиеваД.НедеваС.МирчеваГ.ИгнатоваМ.Колчева

Това ще бъдат класните им стаи от следващия ден.

класІХаІХбІХвХаХбХвХІаХІбХІв
стая61*32*56*2 (сутерен)Лаб.1 (сутерен)Физк. салон40зала АБ42
кл.р-лД.ГеоргиеваН.ПеловскаА.СтояноваП.КалендероваМ.СтрахиловаР.БоновскаЕ.ЯневаК.НиколовА.Петкова

*За ІХ клас това ще бъдат учебните им стаи от следващия ден

Учебни стаи за следобедната смяна от 16 септември:

класХаХбХвХІаХІбХІвХІІаХІІбХІІв
стая212223242526474639