Работна среща на новоназначените колеги с психолог и педагогически съветник във връзка със запознаването им с правилата за тормоз и насилие в нашето училище, предвид спецификата му